Stockholm 2004

 
Storkyrkan
Slottsbacken und Storkyrkan
=