Stockholm 2004

 
Vasa
Modello del vascello "Vasa"
=